giovedì 15 maggio 2008

A' ME' MATRUZZA di Giuseppe La Delfa

A' ME' MATRUZZA
'Sta jurnata di l'ottu maggiu
è dedicata a tia ppi fariti 'un 'ranni curaggiu.
'U viri, semu 'nto centru di la primavera
e l'acidduzzi 'nto celu volanu a schiera.
Iddi portunu 'nta l'aria tanta alligria
e i picciriddi strummulianu 'ppa via.
L'anni to' oggi sunu propriu tanti
javi da un pezzu ca supiraru l'uttantanni.
'A to' famigghia di sicuru nun ti scorda mai
specialmenti quannu cci sunu jurnati gai.
M'arricordu, di picciriddu li to' dilicati manu.
Macari ora, doppu quarantanni ca sugnu luntanu.
Oggi ca è la tò festa, lu tò cori sprizzìa cuntintizza.
Ora chiuru 'sta puisia, ccu' 'na prijera.
Madunuzza, Gesù e Diu Patri Onniputenti
lassatici a me' matri 'u cori sempri cuntenti.
Giuseppe La Delfa