giovedì 8 maggio 2008

CUNSIGGHIU RI PATRI di Letterio Cafeo

CUNSIGGHIU RI PATRI
Un jornu 'n patri rissi 'o propriu figghiu:
Veni vicinu a mia, figghiuzzu, veni!
sentu bisognu 'i rariti 'n cunsigghiu
pirchì cchiù crisci cchiù ti vogghiu beni.
'Nta la vita, nun tu scurdari mai,
s'a iri avanti senza fari sbagghiu;
i cosi cchiù 'mpurtanti già li sai,
sunu: saluti, famigghia e travagghiu.
'U patri, 'u Figghiu e 'u Spiritu Santu
su' cosi granni assai ppi ccu ci cridi
assemi a la Madonna e lu so chiantu.
Ju, ti cunsigghiu, abbrazzali ccu fidi.
Letterio Cafeo

Nessun commento: