domenica 18 maggio 2008

LUNA RUFFIANA di Giuseppe La Delfa


LUNA RUFFIANA
Ogni notti ca vui affacciati
iù m'addugnu quantu bedda siti
vui ruffiana di 'nnamurati,
di l'ammiratrici nun v'affruntati.
Tanti picciotti ca sunu ziti
faciti finta ca nun 'i viriti.
Iù vi chiamu nun rispunniti
sicuru ammucciuni cantati.
Luna di notti còciti la menti
spirati tutti pueti erranti
puru tanti amanti senza abbentu.
A tutti lassati 'n cori cuntentu
cumpagna fidili de' piscatura
comu sempri piscanu di bonura.
Giuseppe La Delfa

Nessun commento: