mercoledì 11 giugno 2008

PENA D'AMURI di Lucia Campisi

SIRACUSA - Scogliera di Riviera Dionisio il Grande.
PENA D'AMURI
'U suli surgi!
Surgi nautru jornu senza l'amuri miu.
M'ha lassatu facennumi piniari.
'Sta pena mia è troppu ranni,
pirchì haju diciottu anni.
Mi strazza lu cori, la menti, la carni,
è peggiu di 'na malatia impurtanti.
Nun haju nè fami nè pitittu
nun dormu nè 'a notti nè 'u jornu,
nun pozzu cchiù sturiari,
e vaju a' scola quasi addummisciuta.
'U me' cori è friddu,
propriu cungilatu,
nun sacciu c'haju 'a fari,
sugnu sula e scunsulata.
'U penzu sempri,
e preju 'u Signuri,
di rarimi 'a fozza di suppurtari
'sti mumenti 'rispirati,
pirchì senza l'amuri miu
nun pozzu cchiù campari.
Lucia Campisi

1 commento:

giuseppe ha detto...

La siracusana Lucia Campisi,poetessa delle ultime leve , pubblica la seconda poesia in vernacolo frutto di tanta sofferenza . Questa lirica "Pene d'amuri " tocca la sensibilità dell'ascoltatore, che partecipa attivamente all'esternazione commovente dell'artista.

GIUSEPPE LA DELFA