mercoledì 11 giugno 2008

PRUMISSI A DESTRA E MANCA di Corrado Nastasi


Prumissi di travagghiu
a tempu d'elezioni,
fissa ccu cc'ammucca
è propriu brucculuni.
Pirchì 'nta 'sta campagna
chiamata ilittorali
prumissi si nni fanu
a tutti pari pari.
Chi voi 'u travagghiu?
parra ca tu dugnu!
Un postu importanti
na casa pupulari....
e cchi prublema cc'è?
ma ddopu l'elezioni!
Na vota cc'acchianatu
'stu pezzu d'imbrugghiuni,
di tia ss'a già scurdatu
havi 'i so' chiffari.
E... si iddu è furfanti
nun ti lamintari
veru cca prumittutu
ma ci jsti tu a vutari!

Corrado Nastasi


Nessun commento: