mercoledì 11 giugno 2008

'U VO' CUMPRA' - Giorgio Guarnaccia

'U VO' CUMPRA'
Tu lo ritrovi a pizzu 'i cantunera
'a facci tristi cu la peddi scura
cu quattru fazzuletti nà guantera,
quannu c'è friddu e quannu c'è calura.

Ppi dispiratu lassatu ha la famigghia
circannu travagghiu e 'n pocu 'i pani.
Strata n'ha fattu...milli e milli migghia.
Ci rissiru ca ccà... c'erunu cristiani!

Ma truvatu ha, 'nveci, sulu lupinari
pirsuni tristi, senza cori 'n pettu
assittati sempri sulu di rinari.

Quannu ti ferma e t'offre 'n fazzulettu
accattacillu e cerca tu d'amari
'u to' fratuzzu ca nunn'ha rizzettu.
Giorgio Guarnaccia

visita il sito: http://www.anteasnazionale.it/
per contattarci: anteaspoesie@yahoo.it

Nessun commento: