giovedì 21 febbraio 2008

POVIRU CIURI di Giuseppe Denaro

POVIRU CIURI
(sfogliando un libro)
'Ntra 'na tomba di carta, suttirrata,
ju ci truvai 'na morta marghirita,
e mentri leggiu, provu 'na vintata
di tristizza prufunna e infinita.
Poviru ciuri!... Quali manu 'ngrata
e capricciusa ti spizzò la vita?
Sta carta è tomba, è cruci ed è balata
e la macchiasti cu la tò firita.
Però la tomba di lu cori miu
è cca, 'nzemi cu mia, è lu me' pettu!
Apru lu libru e un ciuri mortu viju,
ma di stu cori, nuddu mai ha lettu
la tristi fini so'! Sultantu Diu
leggi ogni cori umanu, chiusu o apertu!
Giuseppe Denaro

(da CIANCIANI - A cura dell'A.N.M.I. Centro Culturale "G.Denaro" PALERMO)