mercoledì 7 gennaio 2009

CUMMARI

FONTE ARETUSA SIRACUSA

Cummari
- Oh ancilu ri Diu ca porti l'ali,
ferma, quantu ti ricu ru' paroli,
rimmi: quantu si stima 'na cummari?
a 'na cummari si ci porta amuri?
- Sai quantu si stima 'na cummari?
Quantu li stiddi, la luna e lu suli.
E quannu runa latti, l'occhi cali,
e stacci arrassu quann'è 'nto straduni.

Pitrè, Usi, II, p. 265