mercoledì 30 aprile 2008

L'EMIGRANTI di Giorgio Guarnaccia

L'occhi stutati, facci patuta
ogni spiranza hanu pirduta.
Scinnunu no' gummuni
a muta muta,
comu se issiru ne' fauci d'un liuni.
Ognunu o' pettu strittu serra
ddu pocu ca pusseri supra 'a terra
ca tenunu na' valiggia o no' bursuni.
Lu capitanu lestu afferra
l'ultimi sordi ca hanu sì pirsuni.
Parunu vecchi, stanchi, immuruti;
stuccati da li ranni peni patuti.
L'occhi vagnati ppi li troppi duluri
di l'ultimi saluti
a sò casa e a lu sò amuri.
Ammunziddati comu l'armali,
ridutti comu a iddi, tali e quali
- partunu ppi paisi assai luntani -
comu avissiru misu lu tistali;
varcannu lu mari in cerca 'i pani.
Puru na' pena di st'urtima ura
'a terra ca li caccia amanu ancora;
amanu ancora 'a terra maliritta
ca li figghi sò addivura
facennu di li poveri minnitta.
Parti 'u gummuni, mentre 'u jornu mori
e a tutti ci si strinci forti 'u cori.
Da' riva si senti arrivari 'na vuciata:
"Addiu amuri caru
t'aspettu ogni jornu e ogni nuttata".
Ora virunu sulu celu e mari.
Prejanu lu Signuri ca li fa arrivari
senza truvari seri impedimenti
picchì jttati a mari
sunu da lu capitanu 'n tempu 'i nenti.

Giorgio Guarnaccia

per contattarci - anteaspoesie@yahoo.it

Nessun commento: