giovedì 17 aprile 2008

A LA NATURA di Giuseppe Nicolosi Scandurra

Sulu, pinzusu, guardu, ascutu, attentu,
ogni scena 'nfinita frisca, pura
si 'nfunni a mia , m'ispira sintimentui
mentri ccu variità sempri appitturata.
L'acqua, lu celu, lu suli, lu ventuùsunnu lavagna di la mia scrittura,
chinu di ardenza, 'ntra lu cori sentu
tuttu chiddu ca movi la natura.
Natura, matri eterna sugnu a tia
tuttu fidili, e ti tuttu m'addumi
di geniu, ca lu chiamu puisia.
Tu mi ciati, mi spinci, mi susteni,
mi suggirisci tu, mi duni lumi.
cantu, beni mi voi e ti vogghiu beni.

Giuseppe Nicolosi Scandurra


per contattarci - anteaspoesie@yahoo.it

Nessun commento: