giovedì 17 aprile 2008

LU DIAMANTI - Cantu pupulari

'N jornu ca Diu Patri era cuntenti
e passiava 'n celu cu li Santi,
a lu munnu pinsau fari un prisenti (1)
e dà curuna si scippau 'n diamanti;
cci addutau tutti li setti elementi,
lu pusau a mari 'n faccia a lu livanti;
lu chiamaru "Sicilia" li genti,
ma di l'Eternu Patri è lu diamanti.

(1) prisenti = regalo

DIAMANTE - Un giorno che Dio Padre era contento e passeggiava in cielo con i Santi, al mondo pensò fare un presente e dalla corona si staccò un diamente; gli diede in dote tutti i sette elementi lo posò a mare in faccia al levante; lo chiamarono "Sicilia" le genti, ma dell'Eterno Padre è il diamante.

per contattarci - anteaspoesie@yahoo.it

Nessun commento: