mercoledì 14 novembre 2007

SCIOGLILINGUA

Sutta 'n matarazzu
lassai tri fila di cannavazzu
truvai tri fila di cannavazzu
sutta 'u matarazzu

Sotto un materasso
lasciai tre fili di cannovaccio
trovai tre fili di cannovaccio
sotto il materasso

Nessun commento: