lunedì 15 dicembre 2008

PREGHIERA CONTRO LA TEMPESTA

'Na vota i nostri nonni ... anzi i nonni dei nostri nonni... bih comu passa 'u tempu! quannu c'era 'na timpesta, recitavanu 'sta prijera. CONTRU 'A TIMPESTA
Santi Apòstuli e Simuni 'n testa,
calmati 'sta timpesta;
cu li manu assai putenti
firmati mari, saitti e venti;
pì lu nomu di Gesù
'sta timpesta mi nun c'è cchiù.

CONTRO LA TEMPESTA
Santi Apostoli e Simone in testa,
calmate questa tempesta;
con le mani assai potenti
fermate mare, saette e venti;
per il nome di Gesù
questa tempesta non ci sia più.

per contattarci - anteaspoesie@yahoo.it

Nessun commento: