venerdì 27 febbraio 2009

PERSONAGGI SIRACUSANI


'U ZU' NATALI
Un tempu, nè tantu luntanu e mancu tantu vicinu, c'eranu i varchi, e quannu si senti diri: "'na vota c'eranu 'i varchi..." s'intenni chiddi ca dda' banchina dde' Posti jevunu 'o sbarcaderu S. Lucia, 'nta ddu paroli traghettavanu 'a genti ddà Burgata a Ortigia, oppuru 'o cuntrariu a secunna unni havunu agghiri.
Di tutti i varcaioli ca si vuscavanu 'a jurnata a forza di vrazza, i sarausani di 'na certa etati, ancora oggi ricordanu 'u zu' Natali.
"Soddi... soddi... soddi!" chistu era 'u sulu pinzeru ca 'u zu' Natali aveva 'stati e 'nvernu.
Eranu varchi sarausani, varchi vecchi a ddu pizzi, pusati supra 'u mari e ammuttatu da varcaioli cca faccia 'i sughiru, i vrazza manciati ddo' mari e i manu chini di caddi.
Tanti anni fa, quannu 'u zu' Natali cco' capeddu di pagghia 'nta testa ammuttava i passeggeri 'nta sti varchi ca partevanu carrichi cco' bordu radenti l'acqua.
Si parteva ccò ventu ddé pinzeri e riordi; durante il tragitto si puteva parrari, leggiri 'u giurnali, taliari i pisciteddi ca satavunu fuor'acqua; poi 'u zu' Natali lassava i rimi e dumannava il prezzo di ddu bigliettu mai esistito "soddi... soddi..
avanti soddi!" era chista 'a frase ddo' zu' Natali ca tutti riordunu.
'Nte sirati d'estati, dopu a musica 'a Marina, 'u zu Natali nun stava 'nte robbi. Centu, ducentu cristiani ca vulevanu 'ssiri purtati dda' banna e di varchi sulu dui. Certu ca tutti avevanu 'a partiri, e mentre si cercava d'imbarcari cchiù genti possibile, iddu chiama l'autri varchi luntani: "voga...vogaaa!".
Quannu si riorda Sarausa di anni fa, si ha nostalgia dde' varchi, macari se 'a cuncurrenza ill'autobus prima e dde' machini dopu, hanno decretato la loro fine.
Resta 'u riordu di 'sti marinara c'hanu traghettatu ppi anni e anni genti dda' Burgata a Ortigia e viceversa.
Resta 'u riordu di 'na passiata cca varca; resta 'nta l'aria 'na vuci canusciuta "soddi... soddi... soddi...avanti soddi" 'u zu' Narali, 'na vita dedicata a ddu pezzu di mari tra Ortigia e Burgata.

Armando Carruba

Nessun commento: