venerdì 18 giugno 2010

QUANNU JU MORU VENNICI A SCHISO' di Santo Calì


Quannu ju muru venicci a Schisò
'nta 'na notti d'austu comu a chista
cu li schigghi suspisi di l'ojetta
e la luna ca perciunu lu cori.
Lu mari arriva da luntanu e chianci
repiti longhi d'amanti ammucciati
sutta linzola d'alichi di sita,
e mentri lu scutamu, ahiai lu pedi
s'affunna 'nta la rina e nun putemu
cchiù fujri, e ppi chistu n'abbrazzamu
ni stringemu, 'mpazzuti, ni 'mpicamu
stanchi ni pircantamu 'nta la rina
a scutari li stori di lu mari,
e lampari ca scociunu tunnina.
Quannu ju moru venicci a Schisò
'nta na notti d'austu comu a chista
jisa la canna e attizzaci 'nta l'occhiu
la vita a lu palamidu firutu
ca sbattulia supra la ribba giarna
di coculi fra mari terra e celu
e ribugghi di sangu la scumazza
e lampari ca scociunu tunnina.
Quannu ju moru venicci a Schisò
'nta na notti d'austu comu a chista,
a chianciri lui chiantu di li stiddi
ca tùmmanu 'nta l'acqua spirlucenti
'ncristata di pinzeri allaricannusi
sinu a lu celu a tacca d'ogghiu bonu
e lampari ca scociunu tunnina
ma dintra a l'occhi toi cilestri e funni
li stiddi su' mimoria di la vita.
Quannu ju moru venicci a Schisò
'nta na notti d'austu comu a chista
a sparmari li trizzi sutta 'n ramu
di callippisu a sentiri la vuci
nostra ca mpidugghiata 'nta li fogghi
tessi fulinii spani di silenziu
ca si sciogghi a riciatu di gricali,
e lampari ca scociunu tunnina.
Quannu ju moru venicci a Schisò
'nta na notti d'austu comu a chista
o venici di jornu, o Jajita Azzola,
a sunari la brogna 'nta la vampa
di lu suli a miriju: ricogghi tutti
li pisci di lu mari pi cuntaricci
'ntra na risata e nautra, la storia
di ddu pazzi d'amanti, ca na notti
a riba di lu mari di Schisò,
abbrazzatu ccu tia, o Jàjita Azzola
cuntava stiddi e peni, peni e stiddi.
Santo Calì

Nessun commento: