mercoledì 20 maggio 2009

'U CARRITTERI CANTA - cantu d'amuri


Affaccia a la finestra, oh rosa amata
- ca ppi na rosa c'appizzu la vita! -
quannu ti vidu a la finestra amata,
bedda, mi tiri cu la calamita;
ppi viriri unni dormi o sì curcata
oh Diu! addivintassi taddarita!
Ca t'haju amuri, o schetta o maritata
a pena d'appizzarici la vita!

Nessun commento: