martedì 7 ottobre 2008

Vitti... di Salvatore Salustro

CANTI D'AMORE di Salvatore Salustro è uscito nell'aprile del 1981 - poesie in lingua e traduzione libera dialettale. VITTI
Vitti 'n aceddu
- jancu e niuru -
ca sbintuliava supra 'i casi...
stancu di suppurtari
'a propria sulitudini
jeva circannu
'na manu curaggiusa
unni putirisi arripusari
nun vitti cchiù nenti

Salvatore Salustro

Nessun commento: